Skip to main content

Posts

Showing posts with the label petrol pump for sale in mumbai

Petroleum For Sale Mumbai Bhiwandi Pune direct Contact 1 All property Clear direct property

Petroleum For Sale Mumbai Bhiwandi  Pune direct Contact 1 All property Clear direct property भिंवडी मधे एक दोन  पेट्रोल पंप आहे सेंलिंगला                          रोड टच पेट्रोल पंप आहे . त्यांमधे पेट्रोल .डिझेल व गँस पण  आहे .[रेट -:15 CR ]        (15कोटी,) आणि रोजचा व्यावसाय आहे 4/5 लाख आहे चांगल लोकेशन आहे आणि व्यवसाय पण छान आहे         *जर कोणाला पेट्रोल पंप हवा असेल तर फोन करावा          Mob no 8308032006/8830663453